Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pedagogika a metodologie

30. 9. 2013

Odkaz pro zájemce o informace k disertačním pracem:

http://theses.cz/ 

Pro  disertační práci nutné vhodné použít odpovídající model:

verbální

matematický

fyzický (v různém měřítku)

jiný

 

 

 

 

Vzdělávací cíle:

(doplnit)

 

 

 

 

Cíl by měl být optimalizace určitého procesu, jevu, předmětu apod.

1. popsat

2. zjednodušit

3. analyzovat

4. navrhnout řešení

5. řešit optimalizaci

6. vyhodnotit

 

 

 

 

Osnova odborné práce k SDZ

 

 

 

Úvod

1. Současný stav vědeckého poznání

   1.1 V ČR (u nás) - jméno, literatura, co v té lit. je., kdo, co, je to využito? co se využívá, rešerše

   1.2 v zahraničí

   1.3 závěry analýzy

2. Cíl disertační práce a hypotézy (dílčí cíle mají v souhrnu vytvořit konečný cíl, nebo nůže zde  být bonus, hypotéza max 1-2)

3. Zvolené metody zkoumání (název a k čemu, PEST?, dotazník, experiment,)

4. Návrh osnovy budoucí disertační práce

 

 

 

Struktura disertační práce:

Úvod

1. Analýza současného stav vědeckého poznání

   1.1 V ČR (u nás) 

   1.2 v zahraničí

2. Cíl disertační práce a hypotézy

3. Zvolené metody zkoumání

4. Návrh metodiky (např. implementace x do y)

5. Aplikace navržené metodiky na problém

Závěr: (může být např. hypotézu nazamítáme - neříká se zda platí či ne, tedy implemantace x do y přinese z - třeba zkrátí dobu přepravy, přinese určitou hodnotu, ušetří náklady ,...)

 

MCA - metody multikriteriální anylýzy

 

 

 

CATWOE

CUSTOMER - ten, kdo má prospěch

ACTOR - ten, který vykoná ttransformaci

TRANSFORMATION PROCESS - konkrétní činnost, přeměna vstupů na výstupy

WORLD VIEW - světový názor - smysl a cíl transformace

OWNER - ten, kdo může zastavit transformaci

ENVIROMENTAL CONSTRAINTS - prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho (právo,   legislativa)

 

 

 

PEST

(doplnit)

 

 

 

SWOT

(doplnit)

 

 

Publikační činnost

Impaktované časopisy

Recenzované časopisy (Rada vlády pro vědu a výzkum)

 

 

 

-