Jdi na obsah Jdi na menu
 


KÓDY TYPOVÝCH ČINNOSTÍ RPAS I.

13. 2. 2014

Následující kódy typových činností  I. mapují podstatnou část nasazení RPAS.

(pozor, tabulky lze užívat, ale jsou chráněny Copyrightem autora)

 

ARMÁDNÍ APLIKACE

 

kód typová činnost          
               
A1 rozsáhlé sledování vlastního území      
A2 rozsáhlé sledování vlastního území      
A3 rozsáhlé sledování v podmínkách válečného konfliktu    
A4 průzkum bojiště - taktický        
A5 průzkum bojiště - strategický        
A6 průzkumný podpůrný prostředek jednotlivce      
A7 průzkumný podpůrný prostředek vozidla      
A8 monitorování přiděleného sektoru      
A9 vyhledávání jednotek, techniky, vozidel, zodolněných i nezdolněných cílů
A10 vyhledávání teroristických skupin      
A11 vyhledávání min v minových polích na souši i ve vodě    
A12 prostředek obrany jednotlivce a malých jednotek     
A13 přenašeč spojení          
A14 substituce biologické ochrany letišť      
A15 kontrola vojenských objektů, letišť, ranvejí      
A16 psychologický boj          
A17 mapování území          
A18 nosič bomb          
A19 nosič jiných druhů výbušnin        
A20 nosič raket vzduch - vzduch        
A21 nosič raket vzduch - země        
A22 nosič min            
A23 nosič zbraní  využívajících usměrněné elektromagnetické energie  
A24 sběr dat - záznamové zařízené při vojenských cvičeních  
A25 stíhání a napadání vzdušných cílů      
A26 rozvědná činnost          
A27 kontrarozvědná činnost        
A28 elektronický průzkum a boj, rušení, monitorování provozu  
A29 doprava speciálního zařízení na místo určení    
A30 zásobování předsunutých jednotek      

 

DOPRAVA

 

kód typová činnost          
               
D1 sledování hustoty provozu        
D2 řízení dopravy a dopravní zpravodajství      
D3 sledování stavu a sjízdnosti komunikací      
D4 sledování stavu železničních tratí a vodních cest    
D5 získávání dopravních informací a napojení na telematické aplikace  
D6 organizace práce vozidel zimní údržby      
D7 monitorování stavebně technického stavu dopravních staveb  
D8 narušení komunikační sítě při záplavách a povodních    
D9 zeměměřické práce pro výstavbu nových komunikací    
D10 řízení dopravy při velkých kulturních, veřejných a sportovních akcích
D11 podpora při manévrování lodí v omezených prostorech    
D12 obsazení parkovišť a napojení na telematické aplikace    
D13 podpora při organizaci záchranných prací IZS    
D14 dohled na komunikacích u státních hranic      
D15 uvolňování provozu pro záchranná či zásahová vozidla, adaptace semaforů
D16 detekce znečištění ovzduší a smogových situací způsobených dopravou
D17 zásah v tunelu          
D18 dohled celní správy nad dopravou zboží      
D19 dodržování pravidel silničního provozu      
D20 dokumentace dopravní nehody        
D21 zásah při velké dopravní nehodě        
D22 zásah při dopravní nehodě vozidla přepravujícího nebezpečné věci  
D23 sledování pohybu vozidla přepravujícího nebezpečné věci  
D24 skryté sledování vozidla či nákladu      
D25 monitoring dopravy nadrozměrných nákladů      
D26 pátrání po vozidlech          
D27 pronásledování vozidla        
D28 monitorování pohybu a ochrana VIP      
D29 spolupráce s horskou službou        
D30 doprava drobných nákladů - balíčků      

 

Věda a výzkum

 

kód typová činnost          
               
V1 meteorologický výzkum        
V2 výzkum atmosféry          
V3 klimatologie          
V4 sledování globálních změn        
V5 zkoumání smrští a tornád        
V6 zkoumání bouří a bouřkových jevů v atmosféře    
V7 sledování srážek          
V8 sledování hydrologických ukazatelů       
V9 geologický průzkum          
V10 tvorba map          
V11 zeměměřičství          
V12 zemědělský výzkum - půdy        
V13 zemědělský výzkum - plodiny        
V14 zemědělský výzkum - hnojení a pesticidy      
V15 zemědělský výzkum - zálivka        
V16 lesnictví            
V17 archeologie          
V18 vulkanická a seismická činnost        
V19 oceánografie          
V20 zkoumání přílivových vln tsunami        
V21 zkoumání sesuvů půdy        
V22 zkoumání ledovců          
V23 zkoumání arktickcýh a antarktických oblastí    
V24 zkoumání lavin           
V25 zkoumání pouští           
V26 zkoumání pralesů          
V27 zkoumání specifických biotopů        
V28 sledování pohybů a počtů zvířat a ptáků      
V29 sledování pohybů a počtů ryb a mořských živočichů    
V30 testování moderních technologií        

 

Vnitřní bezpečnost (LAW ENFORCEMENT)

 

kód typová činnost          
               
B1 ochrana obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů      
B2 dohled nad veřejným pořádkem        
B3 dohled nad státními hranicemi        
B4 dohled nad strategickými objekty, atomové elektrárny apod.    
B5 ochrana před teroristickým útokem        
B6 zajištění bezpečnosti zasahujích policistů      
B7 zajištění bezpečnosti zasahujích hasičů a záchranářů    
B8 vyhledávání a sledování zájmových osob      
B9 vyhledávání a sledování zájmových objektů      
B10 nosič operativně pátrací techniky        
B11 zařízení pro umístění (odstranění) stacionární operativně pátrací techniky  
B12 vyhledávání pohřešovaných osob        
B13 ochrana VIP            
B14 dokumentace místa činu          
B15 vyhledávání místa činu          
B16 zajištění bezpečnosti velkých sportovních akcí      
B17 zajištění bezpečnosti velkých kulturních akcí      
B18 prevence trestné činnosti          
B19 dokumentace trestné činnosti        
B20 průzkum před policejními akcemi        
B21 zákroky proti nebezpečným pachatelům      
B22 reakce na tísňová volání           
B23 reakce na signál z pultu centralizované ochrany      
B24 ostraha věznic          
B25 sledování věznic          
B26 výcvik policistů          
B27 ochrana před rabováním          
B28 násilné zastavení vozidla          
B29 paralizace nebezpečných osob        
B30 nosič neletálních zbraní           
B31 nosič laserového nebo chemického značkovače      
B32 vyyhledávání nelegálních pěstíren drog      
B33 vyhledávání nelegálních výroben alkoholu      
B34 dokumentace obchodu s drogami, zbraněnmi, štěpnými materiály    
B35 nosič mikrofonu, záznamového či jiného zvukového zařízení    
B36 akce pod jednotným velením - dokumentace      
B37 nosič zásahových výbušek, slzného plynu a podobně    
B38 podpora civilních zpravodajských služeb      
B39 přenos signálu          
B40 podpora pyrotechnických činností        
B41 vyhledávání osob ohrožujících leteckou dopravu lasery    
B42 ochrana před odstřelovači            
B43  pomůcka pro odstřelovače        
B44 boj s piráty            
B45 zásobování policejních oddlílů v akci - střelivo apod