Jdi na obsah Jdi na menu
 


Využití RPAS (UAV)

Příklady aplikací:

1. vojenské aplikace: bojové operace při obraně vlastního území nebo během humanitárních misí, průzkum během válečné situace, optoelektronický vzdušný průzkum a hloubkový průzkum, monitorování situace v přiděleném sektoru, vyhledávání a ničení průzkumných a diverzních jednotek a teroristických skupin, nosiče raket země vzduch a vzduch vzduchu pro boj s technickými prostředky případně živou sílou nepřítele, podpůrná činnost při asymetrických konfliktech, ničení technických prostředků nepřítele s vyzařováním usměrněné elektromagnetické energie (krátkovlnných impulsů), vyhledávání min v minových polích, vzdušný terč, substituce biologické ochrany letišť, kontrola ranvejí, substituce satelitního monitorování, doprava minikontejnerů pro zásobování předsunutých jednotek, nosič zařízení pro psychologické operace, boj s piráty, součást výstroje vojáka buducnosti,  
 
2. vnitřní bezpečnost: (ochrana práva, vládní úkoly,krizové stavy…),
2.1 zajištění vnitřní svrchovanosti státu a ochrana při vyhlášených krizových stavech. Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizový zákon), jako jsou ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti ve značném rozsahu, ohrožení demokratických zásad státu, ohrožení zákonnosti nebo ohrožení života, zdraví, majetkových hodnot nebo životního prostředí ve značném rozsahu. Může se jednat o stavy vyvolané rozsáhlým narušením veřejného pořádku, masové narušení státních hranic nezvládnutelnou migrací, ohrožujícím šířením nakažlivých chorob, teroristickou akcí, rozsáhlými požáry, větrnou smrští, sněhovou kalamity, technologickou havárií velikého rozsahu nebo i jadernou havárií, a podobně. Dále se může jednat o zhroucení zásobování a strategických infrastruktur.   
2.2 policejní a bezpečnostní akce - sledování provozu na pozemních komunikacích, řízení provozu, ochrana hranic, sledování zájmových osob a osob páchajících trestnou činnost, míst a věcí, monitorování větších skupin osob, zabezpečení bezpečnosti při koncertech a velkých kulturních a sportovních akcích zahrnující mimo jiné sledování a rozpoznávání osob při vstupu na sportoviště a během programu, vstup zásah na místě dopravní nehody, šetření a dokumentace dopravních nehod silniční, železniční, lodní letecké, policejní akce a zákroky proti nebezpečným pachatelům, rozsáhlé policejní akce, vyšetřování trestné činnosti, dokumentace místa činu, pátrání při únosech, pátrání po ztracených a pohřešovaných osobách, monitorování a ochrana důležitých osob (very important person dále - VIP), tísňová volání, ostraha věznic, monitorování věznic, monitorování pašování a obchodu s narkotiky, zbraněmi, štěpným materiálem a bílým masem, monitorování pěstíren a výroben drog a alkoholu na základě tepelných stop, ochrana před rabováním, Zatím na spektakulární úrovni a v rozporu se současně platnou legislativou je případné využití shozu zásahových výbušek při zákroku proti nebezpečnému pachateli, násilné zastavení vozidla paralizace nebezpečných osob s využitím UAV/UAS využití taseru proti osobám, shoz sítí a aplikace rychletuhnoucích směsí a dalších neletálních zbraní. Jako pravděpodobnější se jeví označení zájmové osoby nebo zájmového bodu laserem nebo značkovacím sprejem.
 
3. vědecký výzkum: archeologie, výzkum atmosféry, geologický výzkum, ekologický výzkum, klimatologie, zkoumání smrští a tornád, monitorování vulkanické činnosti, zemědělská věda, lesnická věda, oceánografie, zkoumání přílivových vln tsunami
 
4. pomoc při přírodních katastrofách průmyslových a jiných haváriích: (menšího rozsahu nevyžadujícího vyhlášení krizového stavu) – monitoring zasažených území a oblastí, vyhledávání a záchrana postižených osob, horská služba, požární hlídkování, monitorování a průzkum hořících ploch a požářišť, 
 
5. ochrana životního prostředí smogová situace, čistota ovzduší, čistota vod, čistota vzduchu, emisní znečištění, olejové pole a skvrny,
 
6. telekomunikace – přenášení signálu, substituce satelitní techniky, širokopásmová komunikace, zpravodajství, sportovní přenosy, kulturní přenosy
 
7. ochrana kritické infrastruktury: ochrana atomových elektráren, doprava jaderného paliva, řízení sjízdnosti a údržby silnic, vodních cest vnitrozemských i námořních cest, kontrola stavu elektrických sítí a produktovodů (ropovodů, plynovodů, vodovodů), kontrola teplovodů, sledování stavu kolejí, sledování elektrických vedení, sledování aktuální sjízdnosti a stavbu pozemních komunikací a kolejových tratí,
 
8. hospodářství průmysl, zemědělství (závlahy, hnojení a práškování), těžební průmysl, stavebnictví, trh s nemovitostmi, monitoring těžby dřeva, monitoring rybolovu, monitoring slunečních a větrných elektráren, monitoring komínů a chladících věží,