Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvažované scénáře testování

28. 4. 2012

 

Scénáře k možným praktickým ukázkám využití UAV u IZS - PČR - a pod:
(v souladu s Doplňkem X, vzdálenosti, hmotnosti, certifikáty, pojištění, policujní letouny mají určité výjimky dané ze zákona o civilním letectví §50 a §52)
 
A) Zadržení nebezpečného pachatele:
  1. Vozidlo s pachatelem závažného trestného činu bude stavěno policejní hlídkou.
  2. Pachatel nezastaví na opětovnou výzvu a ujíždí.
 3. Hlídka jej pronásleduje.
  4. Při kolizi jsou poškozeny oba automobily.
  5. To donutí policisty přerušit pronásledování a pachatel také o něco dále zastaví.
  6. Je povolána zásahová jednotka s UAV.
 7. Pachatel opouští vozidlo a utíká směrem k chatkám v areálu.
 8. Je sledován ze vzduchu UAV s  termokamerou.
 9. Pomocí UAV je zjištěno do které chatky se ukryl.
  10. Zásahová jednotka dle pokynů provede zásah a pachatele zadrží.
  

 
 B) Pátrání po pohřešované osobě - dítěti:
 1. Probíhá pátrací akce po dítěti.
 2. Pátrací jednotka dorazí k lesu ve kterém je nepřístupný terén.
 3. Povolává UAV k prozkoumání terénu ze vzduchu. UAV s termokamerou.
 4. UAV s termokamerou propátrá nepřístupný terén a lokalizuje dítě.
 5. Pátrací jednotka dle pokynů provede záchranu.
 

 C) Střelec:
 1. Ochranka provádí předem kontrolu prostoru s předpokládaným pohybem VIP osob
     na křižovatce před budovou.
 2. Probíhá průzkum terénu před příjezdem s použitím UAV.
 3. Na střeše budovy je odhalena připravená zbraň.
 4. Je povolána zásahová jednotka, která dle pokynů provede zásah.


 D) Dopravní nehoda:
 1. K dopravní nehodě je přivolána hlídka Policie a hlídka s UAV.
 2. Pozemní hlídka zajišťuje ohledání místa dopravní nehody, poskytuje první pomoc
     postiženým.
 3. UAV nalétává nad místo dopravní nehody ze vzduchu.
 4. objevuje raněného zaklíněného mezi vozidly, kterého pěší policisté
     nemohou vidět.
 5. Informaci předává policistům a záchranářům.
 6. Ti zajistí vyproštění raněného a poskytnou první pomoc.


 E) Dopravní nehoda s nebezpečným nákladem
  1. Nákladní automobil převážející nebezpečný náklad je účastníkem dopravní nehody.
  2. Vozidlo začíná dýmit - hořet.
 3. Dalekohledem nelze přečíst poškozenou tabulku vozidla ADR.
 4. UAV se přiblíží, vezme   vzorek (pokud bude vybaven čidlem) a umožní obsluze přečíst
      o jaký druh chemikálie se jedná.
 5. Podle druhu chemikálie se provede zásah.
 

 F) Dokumentace dopravní nehody:
 1. Po ukončení průzkumu místa nehody pokračuje UAV v dokumentaci místa
     dopravní nehody, provádí snímkování ze vzduchu pro následné zapracování do protokolu.
Místo: Pracoviště letiště Komárovice

 
 
 
PLÁN NA 2013 
G) Testování UAV v tunelu
1) V tunelu dojde k havárii a požáru nákladního automobilu.
2) UAV se otestuje jak může letět v prostředí bez vidu a s turbulencemi vzduchu
 
H) Testování stavu dopravní infrastruktury
1) Vytipovaná stavba – na mostní konstrukci se podle předem zadaných koordinátů provede
    Dokumentace stavu stavby (po zemětřesení nebo teroristickém útoku).
 
 I) Záchrana tonoucího probořeného na ledové ploše
 
 
Poznámka: Ukázky jsou pouze modelového charakteru.